Allt om bilglas

Här hittar du fakta och information om bilglas samt en katalog över företag och glasmästare i Sverige som på något sätt arbetar med bilglas.

Alla olika varianter av bilglas limmas fast mot bilens kaross i samband med tillverkningen av bilen. Detta medför att bilglaset blir utsatt för kraftiga spänningar vid användning, t.ex. vid stötar och vibrationer på bilen eller när temperaturen stiger eller sjunker kraftigt.

Eftersom bilrutan och dess montering har en stor inverkan på bilens krocksäkerhet och styvhet är det viktigt att bilrutan limmas fast på ett korrekt sätt. När bilrutan har något av nedanstående symptom eller problem bör den lagas:
  • Sprickor eller stenskott i vindrutan och gör sikten för föraren sämre
  • Stenskott eller sprickor närmare än 6 cm från bilglasets kant då detta kan påverka styrkan i rutan på ett negativt sätt
  • Sprickor eller stenskott större än 3 cm i bilglaset som sitter på framsidan eftersom detta påverkar bilrutans hållfasthet

Laga eller byta bilglaset

Så snart du uppmärksammat en skada på vindrutans bilglas är det viktigt att du omgående får bilglaset kontrollerat av en glasfirma eller glasmästare. Om inte så riskerar du att märket eller sprickan i bilglaset snabbt börjar växa och expandera vilket gör att det blir svårt eller ibland omöjligt att laga vid ett senare tillfälle.

Om du är i behov av att kontakta en firma eller glasmästare som arbetar med som bilglas kan du ta en titt i vår katalog.